ano ang pagkakapareho ng kilos ng tao at makataong kilos